stat4u

MATBEZ Sp. z o.o. - STRONA W BUDOWIE

Oznakowanie poziome

Wysokiej jakości oznakowanie poziome dróg jest ważnym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istotnym czynnikiem poprawiającym czytelność organizacji ruchu drogowego.
W warunkach wieczornych i nocnych oznakowanie poziome pełni bardzo ważną funkcję optycznego prowadzenia kierowcy.

Oferujemy:
Malowanie pasów, oznaczeń drogowych, przejść dla pieszych,oznakowanie hal
magazynowych, garaży wielopoziomowych, obiektów sportowych, parkingów
i obszarów komunalnych. Malowanie linii segregacyjnych, piktogramów, cyfr,
liter oraz innych znaków poziomych.Wyznaczanie, trasowanie.


 
Oznakowanie cienkowarstwowe

Oznakowanie cienkowarstwowe jest powszechnie stosowane do oznakowań dróg i parkingów. W tym celu stosuje się głównie farby akrylowe. Zaletą tego sposobu malowania jest krótki okres schnięcia, dzięki czemu nie ma potrzeby długiego blokowania ruchu pojazdów. Aby wzmocnić efekt odblaskowości do farb dodaje się szklane mikrokulki, ktore odbijają światło.


Oznakowanie grubowarstwowe

Oznakowanie grubowarstwowe wyróżnia się bardzo dużą trwałością i odpornością na ścieranie. Gwarantuje doskonałą widocznością zarówno w dzień i w nocy. Co istotne dla naszych Klientów ma najlepszy stosunek jakości i trwałości do ceny, uzyskuje się trwałe wiązanie z nawierzchnią bitumiczną, w połączeniu z wysoką odpornością na ścieranie uzyskujemy wyjątkowo trwałe oznakowanie. Oczywiście bardzo istotny jest sposób, jakość i staranność wykonania.

Oznakowanie pionowe

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym
(z dnia 20 czerwca1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.


MATBEZ świadczy kompleksowe usługi w zakresie montażu, demontażu, oraz utrzymania oznakowania pionowego.

W stałej ofercie mamy również tymczasowe oznakowanie robót drogowych. Przygotujemy projekty tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzimy na czas robót oznakowanie oraz zajmiemy się jego utrzymaniem.


LUSTRA DROGOWE
Lustra drogowe o powiększonym kącie obserwacji stosuje się dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach, parkingach, w tunelach, przy wyjazdach z terenów zakładowych,
z garaży podziemnych, na przystankach tramwajowych i autobusowych usytuowanych na łuku torów lub drogi itp.W naszej ofercie lustra okrągłe U-18a oraz lustra prostokątne U18b
o różnych rozmiarach.PROGI, AZYLE
Progi stosowane są w przypadku konieczności ograniczenia prędkości pojazdów głównie na drogach osiedlowych, przy dużych centrach handlowych, w obrębie stacji benzynowych i na  parkingach.
W naszej ofercie :
Progi zwalniające płytowe U16 , progi zwalniające listwowe U16 d, Progi podrzutowe U17, azyle dla pieszych.

SŁUPKI
W zależności od potrzeb MATBEZ oferuje szeroką game słupków, które wykorzystuje się zarówno w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, oznakowania przeszkód drogowych,
jak też w celach blokowania wjazdu na chodniki place i miejsca parkingowe. Oferujemy dostawę i montaż:
- slupków prowadzących, krawędziowych, przeszkodowych, blokujących, parkingowych.EKRANY AKUSTYCZNE MATBEZ świadczy usługi utrzymania i konserwacji ekranów akustycznych zwracając szczególną uwagę na stosowanie odpowiedniego sprzętu i specjalistycznych środków czyszczących. Oferujemy usługi z zakresu:
- usuwania graffiti
- renowacji uszkodzeń
- sezonowego mycia, czyszczenia i konserwacji ekranów
- wymianę uszkodzonych elementów
- bierzącego utrzymania ekranów akustycznych

MATBEZ OSTRZEGA!
Usuwanie napisów, graffiti bez użycia profesjonalnych środków czyszczących i odpowiedniego sprzętu może powodować uszkodzenie ekranów, ich porysowanie lub zmatowienie powierzchni ekranów . Dlatego MATBEZ świadczy usługi utrzymania i konserwacji ekranów akustycznych zwracając szczególna
uwagę na stosowanie odpowiedniego sprzętu i specjalistycznych środków czyszczących.Bariery enegochłonne

Podstawowym celem stosowania barier energochłonnych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.Bariery stosowane są w miejscach, w których przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważanie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Stosowane są na wiaduktach i nasypach, jak i miejscach, w których bliskości drogi znajdują się przeszkody i obiekty stałe, z którymi kolizja może być szczególnie niebezpieczna.

MATBEZ oferuje:
1. Dostawę z montażem stalowych barier ochronnych: drogowych i mostowych
2. Dostawę i montaż barieroporęczy 3. Usługi rozbiórki, naprawy oraz konserwacji barier ochronnych.

                                                                                             MATBEZ Sp. z o.o.  36-020 Tyczyn, ul. Parkowa 10, Tel.fax.:  email: matbez@matbez.com